HNCode Testing

  • Bài ~1~ đến bài ~4~: Test HS nắm rõ NNLT để chuẩn bị cho học lớp NC1
  • Bài ~5~ đến bài ~8~: Test HS biết các kĩ thuật, thuật toán cơ bản để học tiếp lớp NC2
  • Bài ~9~ đến bài ~11~: Test HS ôn thi HSG TP
  • Bài ~12~ đến bài ~13~: Test HS ôn thi HSG Quốc gia