[NT] Luyện tập 21/05/2024

Problems

# Problem Points
1 Chia kẹo 2 100
2 Tổng chẵn lẻ 100
3 Thời điểm đẹp 100
4 Số chẵn tròn 100
5 Lớn hơn 100
All problems


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    quanghieu18112013  commented on June 2, 2024, 4:20 a.m.

    Đề này là đề thi Tin học trẻ tỉnh Bắc Ninh bảng A mà.