Contest Thiếu Nhi - 2024

Problems

# Problem Points
1 Contest Thiếu Nhi 2024 - Dựng Hình Chữ Nhật 100
2 Contest Thiếu Nhi 2024 - Kí Tự Đặc Biệt 100
3 Contest Thiếu Nhi 2024 - Vô Hạ Hạn 100
4 Contest Thiếu Nhi 2024 - Cây con 100
5 Contest Thiếu Nhi 2024 - Phá Vỡ Tệ 100
6 Contest Thiếu Nhi 2024 - Nấm 100
All problems
  • Các bạn chỉ cần tham gia contest khi đến giờ, không cần đăng ký.
  • Contest gồm 6 bài, mức độ từ thiếu nhi đến người lớn.
  • Contest sẽ được chấm với bộ test chính thức.
  • Bảng xếp hạng được công khai và sẽ được cập nhật lại sau khi HNOJ kiểm tra gian lận, phúc khảo.

Comments

Please read the guidelines before commenting.